برای خرید با 22092095-021 تماس بگیرید
Call the +9802122092095 to buy

سیستم های الکترونیکی

ویژگی های محصول سیستم های الکترونیکی
Product features of سیستم های الکترونیکی
  • کنترل هوشمند دما و رطوبت
  • کنترل هوشمند اختلاف فشار
  • کنترل هوشمند حجم و سرعت جریان هوا

درباره محصول سیستم های الکترونیکی فرازکاویان

About سیستم های الکترونیکی product of FarazKavian

سیستم های الکترونیکی اتاق تمیز
نمایشگرها :
– سیستم های قدیمی عقربه ای مانند نمایشگر اختلاف فشار مگنهلیگ
– سیستم های جدید تر دیجیتال جهت نمایش اختلاف فشار ، دما ، رطوبت

مزایای سیتم های دیجیتال :
– امکان گرفتن خروجی فرمان به سیستم کنترل هوشمند
– حذف خطای دید
– دقت بسیار بالاتر
– تعمیرات کمتر

کنترل هوشمند :
– کنترل هوشمند جهت کنترل دما و رطوبت ، معمولا در هواساز اعمال می گردد.
– کنترل هوشمند جهت کنترل اختلاف فشار ، معمولا در هواساز و همچنین دمپرهای سیستم کانال کشی انجام می گردد.
– کنترل هوشمند جهت کنترل حجم و سرعت جریان هوا ، معمولا در هواساز و همچنین دمپرهای سیستم کانال کشی انجام می گردد.

فرازکاویان
برای خرید این محصول فرازکاویان
To buy this Farazkavian product
با شماره 22092095-021
Call with Number
تماس بگیرید
+9802122092095