برای خرید با 22092095-021 تماس بگیرید
Call the +9802122092095 to buy

کف سازی و کفپوش اتاق تمیز

ویژگی های محصول کف سازی و کفپوش اتاق تمیز
Product features of کف سازی و کفپوش اتاق تمیز
  • انواع کفپوش قابل ارائه و مورد تایید اتاق های تمیز :
  • اپوکسی
  • کفپوش آنتی استاتیک کانداکتیو بصورت قطعات 60 در 60 سانتیمتر
  • کفپوش آنتی استاتیک کانداکتیو بصورت رولی

درباره محصول کف سازی و کفپوش اتاق تمیز فرازکاویان

About کف سازی و کفپوش اتاق تمیز product of FarazKavian

در حال حاضر توضیحی برای این محصول وجود ندارد.

فرازکاویان
برای خرید این محصول فرازکاویان
To buy this Farazkavian product
با شماره 22092095-021
Call with Number
تماس بگیرید
+9802122092095