تماس با فرازکاویان

تماس با دفتر

تماس با فرازکاویان-1

آدرس پستی دفتر : ایران - تهران - سعادت آباد - خیابان سرو غربی - خیابان صدف - پلاک 15 - برج هرمزان - طبقه ششم - واحد 21

کد پستی دفتر : 1998765995

تلفن های تماس دفتر : 

22083092 - 021

22091821 - 021

22092095 - 021

22072468 - 021

22072446 - 021

22072447 - 021

فکس مستقیم دفتر : 45812772

فکس غیرمستقیم دفتر :  41425555 داخلی 45211

ایمیل شرکت : farazkavian@gmail.com

موقیت مکانی دفتر

تماس با کارخانه

تماس با فرازکاویان-3

آدرس پستی کارخانه: ایران - تهران - شهرک صنعتی پرند - بلوار صنعت - خیابان فرخنده - خیابان صنوبر - پلاک 7

کد پستی کارخانه : 3761418477

تلفن های تماس کارخانه: 

56417601 - 021

56418824 - 021

56419156 - 021

56419158 - 021

فکس مستقیم کارخانه: 45812772

موقیت مکانی کارخانه

شبکه های اجتماعی :