برای خرید با 22092095-021 تماس بگیرید
Call the +9802122092095 to buy

چیلر

ویژگی های محصول چیلر
Product features of چیلر
  • موارد استفاده : سیستم های تهویه مطبوع
  • انواع : تراکمی و جذبی

درباره محصول چیلر فرازکاویان

About چیلر product of FarazKavian

یکی از تجهیزات مهم در تهویه مطبوع چیلر میباشد که آب سرد مورد نیاز در ظرفیت و دماهای مختلف را با توجه به نیاز مصرف کننده تامین مینماید.

چیلرها در دو نوع بسیار متداول طراحی و تولید میشوند که عبارتند از :
چیلر تراکمی
چیلر جذبی
کاربرد اصلی چیلرها در مراکز صنعتی، داروسازی ها، بیمارستانها و مراکز مسکونی و تجاری بزرگ میباشد.چیلرها دارای ظرفیت و توان بسیار بالا بوده که با واحد تن (یک تن معادل 12000btu میباشد) بیان میشود.

فرازکاویان
برای خرید این محصول فرازکاویان
To buy this Farazkavian product
با شماره 22092095-021
Call with Number
تماس بگیرید
+9802122092095