کابینت ایمنی زیستی یا Bio Safety Cabinet ( BSC ) – که به نام های کابینت ایمنی بیولوژیکی یا کابینت ایمنی میکروبیولوژیکی نیز نام گذاری شده یک فضای کاری آزمایشگاهی ، سرپوشیده و دارای تهویه برای انجام کار ایمن اپراتور یا آزمایشگر روی مواد آلوده یا سمی طراحی و ساخته می‌شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.