دوش مه آلود یا mist shower در اتاق تمیز نه تنها عملکرد دمیدن هوای موجود در دوش هوا معمولی را دارد، بلکه عملکرد دمیدن مه آب را نیز دارد.

این نوع کارکرد اثر پاکسازی و کنترل آلودگی را بیشتر از دوش هوای معمولی انجام میدهد.

هیچ محصولی یافت نشد.